ย้อนปม “ ศักดิ์สยาม ” คดีหุ้น “ บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น”

เมื่อปี 2564 นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากพรรคก้าวไกล ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีหุ้นที่นาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ประกาศซุกหุ้นของหจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ซึ่งนำไปสู่การสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว

เหตุการณ์ที่สำนักข่าวอิศราได้เปิดเผยในปี 2564 พบว่า บริษัทหจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นมีการใช้ที่อยู่ของนายศักดิ์สยามเป็นที่ตั้งก่อนนายศักดิ์สยามรับตำแหน่งเป็นรมว.คมนาคม และมีข้อขัดแย้งในการโอนหุ้นให้กับคนอื่นๆ โดยเฉพาะกับนายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ในช่วงที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งนั้นเป็นเหตุให้กระทำการละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา 144 ว่าด้วยวิธีการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ศักดิ์สยาม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล แจ้งว่ามีการประกอบธุรกิจกับหจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น และนำหจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นมาเป็นคู่สัญญากับรัฐในกระทรวงคมนาคม โดยมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายศักดิ์สยาม ชี้แจงในสภาสู่ศาลรัฐธรรมนูญว่ามีการซื้อขายหุ้นจริงตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 และมีหลักฐานการโอนเงิน 3 ครั้งรวม 119,500,000 บาท และยืนยันว่าหลังจากนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นอีก

วันที่ 25 มกราคม 2566 พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นเรื่องถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ของนายศักดิ์สยามเพื่อให้สิ้นสุดลงและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากกระทำการละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา 144 ว่าด้วยวิธีการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นต่อเรื่องประธานสภาสภาผู้แทนราษฎร อีกครั้งเพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ของนายศักดิ์สยาม

วันที่ 3 มีนาคม 2566 ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้นายศักดิ์สยามหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย เนื่องจากกรณียังคงไว้ซึ่งหุ้น หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้ขยายเวลาในการยื่นเอกสารคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา คำร้องวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรี ซึ่งยังคงไว้ซึ่งหุ้น หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น และต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ออกไปเป็นเวลา 30 วัน

วันที่ 11 เมษายน 2566 นายศักดิ์สยามยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 10 เมษายน 2566 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอนคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี

วันที่ 18 เมษายน 2566 ศาลรัฐธรรมนูนสั่งยกเลิกคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีข้อเท็จจริงเพิ่มเติม อันเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เดิม

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ศาลรัฐธรรมนูนเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาคดี ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมต่อศาลรัฐธรรมนูน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากพรรคก้าวไกล ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคดี โดยกล่าวหาว่านายศักดิ์สยามไม่ได้เปิดเผยทรัพย์สินต่อป.ป.ช.อย่างถูกต้องและยังคงมีหนี้สินคงค้างกับหจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นในช่วงที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งกระทำการละเมิดรัฐธรรมนูนมาตรา 144 ว่าด้วยวิธีการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี

คดี “ศักดิ์สยาม-หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น” เป็นคดีที่มีเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นและความเชื่อมโยงในระหว่างนายศักดิ์สยาม และบริษัทหจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ซึ่งทำให้เกิดข้อขัดแย้งและคดีที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูนมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะที่เป็นรัฐมนตร อ่านต่อบทความอื่น คลิก

เครดิต : PPTVHD36

upholstery golden luxury diamond pattern background design